Tintrio Reviews with ekomi.nl
logo check

Gratis verzending vanaf € 75

logo check

Voor 16u besteld, zelfde werkdag verzonden*

logo check

98% geeft ons 4 of 5 sterren

logo check

+50.000 kleuren

Klachten


1. Definities

Op deze pagina over Klachten, wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon (zoals beschreven in artikel 1) die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan Klanten, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden
 2. Klant: hiermee wordt gezamenlijk de Consument en Professionele klant bedoeld
  - Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
  Professionele klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

2. Klachtenregeling

 1. De Ondernemer hoopt natuurlijk steeds dat al zijn Klanten 100% tevreden zijn. Als de Klant toch klachten zou hebben over onze diensten, kan hij de Ondernemer contacteren via info@tintrio.be of telefonisch op +32 3 778 29 40.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De Ondernemer doet er alles aan om alle bij hem ingediende klachten binnen de 14 dagen te behandelen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consument kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan hij bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link.
 5. Mochten de Klant en Ondernemer er toch niet samen uitkomen via de Ondernemer zijn persoonlijke klachtendienst, via deze pagina, dan kan de Consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen de Consument en de Ondernemer, indien de Consument zijn klacht aanvaard wordt door Safeshops. Enkel klachten die via het klachtenformulier van Safehops.be worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om de klacht verder te behandelen.